Edificis del Futur

Equipamen d´els edificis del futur
Que és una ICT? Una infraestructura Comuna de Telecomunicacions és la instal·lació que, emplaçada a l´interior dels edificis, permet als ciutadans l´accés efectiu, lliure i de qualitat als diversos serveis de telecomunicacions. Aquests serveis són: - Ràdio i Televisió analògiques i digitals (terrestre i satèl·lit) - Veu (telefonia fixa) i dades (Internet) - Telecomunicacions per cable - Telecomunicacions per Fibra Òptica.

Que hem de fer per a rebre tots aquests serveis a casa?
En edificis construïts amb anterioritat a l'entrada en vigor de la normativa sobre ICT cal adreçar-se a una empresa instal·ladora de telecomunicacions, degudament habilitada, perquè adapti les infraestructures existents (que solament poden rebre el senyal de TV analògica) per a la recepció de la TV digital, així com de la resta de serveis.

Edificis de nova construcció
Els edificis de nova construcció ja han de comptar amb una ICT i, en conseqüència, han de preveure la recepció dels serveis de telecomunicació, com a mínim amb aquestes característiques:
Ràdio i TV per ones terrestres: - Captació (antena), adaptació-amplificació (capçalera) i distribució (cablejat)
Ràdio i TV per satèl·lit: - Distribució (cablejat)
Telefonia Fixa: - Accés (cablejat) al servei de veu (telefonia) i dades (Internet)
Telecomunicacions per cable: - Accés (previsió espais i canalitzacions)
Telecomunicacions por Fibra Òptica

Registre d´instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya.
Qualsevol empresa que vulgui dur a terme activitats d'instal·lació i manteniment de telecomunicacions a Catalunya ha d´estar-hi inscrita. L'empresa instal·ladora ha de complir sempre amb la normativa vigent a Catalunya en matèria d´ICP.

Servei Tècnic Oficial de l'Empordà

TEGUI - BITICINO - LEGRAND

Instal·lacions i Servei Tècnic

Instal·lacions - Reparacions - Telecomunicacions - Alarmes - Videovigilancia - Seguretat
* Amb Conecsió a Central d´alarmes propia, llibre homologació policial i llei de tractament de dades L.O.P.D.

ANTENES TV/SAT - TD SAT  - ICT - EDIFICIS NOUS / ACTUALS - INTERNET - WIFI  XARXES INFORMÀTIQUES - VIDEOPORTERS  I  PORTERS  - DOMOTICAMés de 40 anys al seu servei

 

Arees que ofereix la nostra empresa desde 1977.

Donem servei técnic i soport, a les Areas de Telecomunicacions, instal·lació i manteniment: antenes individuals i col·lectives, TDT i satèl·lit, Internet - Wifi - Xarxes informàtiques, porters i vídeo porters, vídeo vigilància i alarmes, *Amb Connexió a Central d`alarmes propia, i LOPD (Amb llibre de homologació  Oficial ), telefon de soport tècnic  24 hores.

Contacte

Vila Electrònica - Grup 8 x 8 Sistemes de Seguretat Delegació Nord-Est
C.Oliva, 72 ( Local ) Xamfra Cl. La Pau
17600 FIGUERES ( Girona )
Telèfons:
972 509 025  -   629 723 676 
639 635 405
Email
vila@vilaelectronica.com
david.vila@seguridad8x8.com
soporte.vila@seguridad8x8.com
soporte@vilaelectronica.com
Web
www.vilaelectronica.com

 

Serveis

  • INSTAL·LACIONS
  • REPARACIONS
  • TELECOMUNICACIONS
  • XRXES INFORMATIQUES
  • SISTEMES DE SEGURETAT
  •      ALARMES - VIDEOVIGILANCIA - *AMB CONECSIÓ POLICIA
  • INTERNET XARXES INFORMATIQUES  / WIFI / WIMAX
  • DOMOTICA
  • VÍDEO PORTERS I PORTERS

marques 01

segueix-nos al facebook
facebook