L'Equip

L’equip tècnic i professional del qual disposa l’empresa, son els necessaris per poder efectuar les activitats corresponents, homologats i registrats als diferents registres oficials: Generalitat de Catalunya, ministeris de ciència i tecnologia, en cas d’instal·lacions de ICT, Policia i Mossos, Inscripció al registre de L.O.P.D.

La garantia dels productes sempre estan garantitzats per el mínim que estableix la LLEI VIGENT i per el que pot oferir l’EMPRESA i les MARQUES com a complement.

Vila Electrònica es troba situat al carrer Oliva, 72 cantonada carrer La Pau, 2, de Figueres (Girona), i està obert al públic de 9 a 13 i de 16 a 19, de dilluns a divendres. *Els disaptes, oferim servei d´urgencias  concertat previament,

Per a reparacions (pel que fa,  al treball amb altres empreses, s’acomoden a l’horari del client).

Servei Tècnic Oficial de l'Empordà

TEGUI - BITICINO - LEGRAND

Instal·lacions i Servei Tècnic

Instal·lacions - Reparacions - Telecomunicacions - Alarmes - Videovigilancia - Seguretat
* Amb Conecsió a Central d´alarmes propia, llibre homologació policial i llei de tractament de dades L.O.P.D.

ANTENES TV/SAT - TD SAT  - ICT - EDIFICIS NOUS / ACTUALS - INTERNET - WIFI  XARXES INFORMÀTIQUES - VIDEOPORTERS  I  PORTERS  - DOMOTICAMés de 40 anys al seu servei

 

Arees que ofereix la nostra empresa desde 1977.

Donem servei técnic i soport, a les Areas de Telecomunicacions, instal·lació i manteniment: antenes individuals i col·lectives, TDT i satèl·lit, Internet - Wifi - Xarxes informàtiques, porters i vídeo porters, vídeo vigilància i alarmes, *Amb Connexió a Central d`alarmes propia, i LOPD (Amb llibre de homologació  Oficial ), telefon de soport tècnic  24 hores.

Contacte

Vila Electrònica - Grup 8 x 8 Sistemes de Seguretat Delegació Nord-Est
C.Oliva, 72 ( Local ) Xamfra Cl. La Pau
17600 FIGUERES ( Girona )
Telèfons:
972 509 025  -   629 723 676 
639 635 405
Email
vila@vilaelectronica.com
david.vila@seguridad8x8.com
soporte.vila@seguridad8x8.com
soporte@vilaelectronica.com
Web
www.vilaelectronica.com

 

Serveis

  • INSTAL·LACIONS
  • REPARACIONS
  • TELECOMUNICACIONS
  • XRXES INFORMATIQUES
  • SISTEMES DE SEGURETAT
  •      ALARMES - VIDEOVIGILANCIA - *AMB CONECSIÓ POLICIA
  • INTERNET XARXES INFORMATIQUES  / WIFI / WIMAX
  • DOMOTICA
  • VÍDEO PORTERS I PORTERS

marques 01

segueix-nos al facebook
facebook