SISTEMA RÈNTING per a equips de seguretat

Renting Comercialització d'Equips de Seguretat, tant CÀMERES GRABADORS, como ALARMES, que es subministraran al Comptat o  través de Rènting, tant per a empreses, com a comunitats de veins . Amb el nostre Sistema Rènting no haurà de fer inversió inicial en equips per disfrutar del seu Sistema de Vídeo vigilància i / o Alarma. Abonant només unes petites quotes obtindrà els següents beneficis.

 • Desplaçament per resolució d'avaries
 • Mà d'obra de resolució d'avaries
 • Manteniment continu dels seus equips
 • Servei de Connexió a Central Receptora d'Alarmes (CRA)
 • Assessorament Integral a Seguretat per casa seva i negoci.
 • Homologació d'Instal·lacions d'Alarmes i Càmeres
 • Alta d'Equipos a Seguretat Privada (Homologació DGSP)
 • Alta a Agència Espanyola de Protecció de Dades del Sistema
 • Projecte de Seguretat per als Establiments
 • Desgravació Fiscal per Inversions de les mensualitats
 • Sense inversió inicial en els Equipst de Seguretat
 • Pagaments mensuals assequibles
 • Substitució Integral d'equips i peces avariats
 • Renovació de material obsolet
 • Gran varietat d'Alarmes, Càmeres i Combinats Kits a Renting
 • Possibilitat d'adquirir l'equip en propietat

Renting 1
DESCARREGAR PDF

Servei Tècnic Oficial de l'Empordà

TEGUI - BITICINO - LEGRAND

Instal·lacions i Servei Tècnic

Instal·lacions - Reparacions - Telecomunicacions - Alarmes - Videovigilancia - Seguretat
* Amb Conecsió a Central d´alarmes propia, llibre homologació policial i llei de tractament de dades L.O.P.D.

ANTENES TV/SAT - TD SAT  - ICT - EDIFICIS NOUS / ACTUALS - INTERNET - WIFI  XARXES INFORMÀTIQUES - VIDEOPORTERS  I  PORTERS  - DOMOTICAMés de 40 anys al seu servei

 

Arees que ofereix la nostra empresa desde 1977.

Donem servei técnic i soport, a les Areas de Telecomunicacions, instal·lació i manteniment: antenes individuals i col·lectives, TDT i satèl·lit, Internet - Wifi - Xarxes informàtiques, porters i vídeo porters, vídeo vigilància i alarmes, *Amb Connexió a Central d`alarmes propia, i LOPD (Amb llibre de homologació  Oficial ), telefon de soport tècnic  24 hores.

Contacte

Vila Electrònica - Grup 8 x 8 Sistemes de Seguretat Delegació Nord-Est
C.Oliva, 72 ( Local ) Xamfra Cl. La Pau
17600 FIGUERES ( Girona )
Telèfons:
972 509 025  -   629 723 676 
639 635 405
Email
vila@vilaelectronica.com
david.vila@seguridad8x8.com
soporte.vila@seguridad8x8.com
soporte@vilaelectronica.com
Web
www.vilaelectronica.com

 

Serveis

 • INSTAL·LACIONS
 • REPARACIONS
 • TELECOMUNICACIONS
 • XRXES INFORMATIQUES
 • SISTEMES DE SEGURETAT
 •      ALARMES - VIDEOVIGILANCIA - *AMB CONECSIÓ POLICIA
 • INTERNET XARXES INFORMATIQUES  / WIFI / WIMAX
 • DOMOTICA
 • VÍDEO PORTERS I PORTERS

marques 01

segueix-nos al facebook
facebook